Tấm IR 504


 

Price: Contact

* Best Quality Products
* Trusted Brand
* Worldwide Delivery
* Good Price
order
VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 

TẤM 1 IR 504 CHƯA TÁCH MÀU 
GIÁ: 9900 
TÁCH MÀU VUI LÒNG THÊM 200Đ 
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG XK 

GIÁ CHƯA BAO GỒM BAO BÌ
BAO 50KG BAO XANH CỘNG 50 VND, Bao trắng xk cộng 80vnd
BAO LÊN CONT HOẶC XUỐNG GHE
THANH TOÁN: CỌC 300VND -  COD
LÊN HÀNG XONG THANH TOÁN - HÀNG ĐI.