Gạo IR504, Gạo OM5451 , Gạo Đài Thơm 8 , Tấm 1 , tấm 504 , tấm sóc, Tấm 2-3 , Cám khô ; Cám uớt; Cám to ; Trấu ép Viên