GẠO TẤM 2-3


 

Price: Contact

* Best Quality Products
* Trusted Brand
* Worldwide Delivery
* Good Price
order
VỤ ĐÔNG XUÂN 2021

TẤM 2-3 DÙNG CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI  -TẤM NHIỄN, TẤM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

GIÁ: 8800 TẠI KHO

HÀNG ĐẸP - BAO CHẤT LƯỢNG

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM BAO BÌ 
BAO TÁI SỬ DỤNG KO TÍNH TIỀN 

BAO LÊN CONTAINER, XUỐNG GHE, SÀ LAN